Klinik Sorunlar Çalışma Grubu

25 Nisan 2018 Saat 19:30 da Toraksim'de Online Klinik Sorunlar Olgu Toplantısına Bekliyoruz

Sayın Türk Toraks Derneği Üyeleri,

Bir ay önce yaptığımız Online Klinik Sorunlar Vaka Toplantımızı 300 üyemiz izlemişti. 25 Nisan, çarşamba günü saat 19:30 da yeni toplantımıza sizi davet ediyoruz.

Bu toplantımız da, sizin katkınızla, bir önceki kadar interaktif geçecektir diye düşünüyoruz.

Toplantımızda İstanbul Tıp Fakültesi'nden Dr.Züleyha Kaya, Ege Ünversitesi'nden Dr.Aysu Sinem Koç, Mersin Tıp Fakültesi'nden Dr.Eylem Sercan Özgür ve Celal Bayar Tıp Fakültesi'nden Dr.Melih Şimşek 4 olgu sunacaklar, Dr.Haluk Türktaş, Dr.Özlem Özdemir, Dr. Göksel Altınışık Ergur, Dr.Gülfer Okumuş, Dr.Pınar Arıkan Fırat, Dr.Oğuz Uzun ve Dr.Benan Müsellim tartışmacı olarak yayına katılacaklardır.

Online toplantıyı toraksim.org üzerinden izleyebileceksiniz.

Saygılarımızla,

Klinik Sorunlar Çalışma Grubu