Klinik Sorunlar Çalışma Grubu

İdiopatik İnterstisyel Pnömoniler Kursu

Değerli Üyelerimiz,

Türk Toraks Derneği Marmara Şubesi ve TTD Klinik Sorunlar Çalışma Grubu'nun ortak bilimsel etkinlik olarak  25.Mart.2017  tarihinde Bursa-Mudanya Montania otelde düzenleyecek olduğu  " İdiopatik interstisyel pnömoniler kursu" na katılımınızdan mutluluk duyarız. 

Sevgi ve saygılarımızla...

Türk Toraks Derneği Marmara Şube Yönetim Kurulu

2017.STE.STEK11.393

İDİOPATİK İNTERSTİSYEL PNÖMONİLER

Oturum Başkanları: Esra Uzaslan, Gülfer Okumuş

Saat

Başlık

Konuşmacı

10.00-10.20

Patogenez ve sınıflama

Metin Akgün

10.20-10.35

Epidemiyoloji

Benan Müsellim

10.35-11.00

Radyoloji

Fatih Alper

 

KAHVE MOLASI

 

11.10-11.30

Diğer tanı yöntemleri; Biyopsi, bronkoalveoler lavaj vs.

Özlem Özdemir

11.30-12.00

Tedavi

Haluk Türktaş

12.00-12.20

Akut atak

Göksel Altınışık

12.20-12.40

Komorbiditelere yaklaşım

Gülfer Okumuş

12.40-13.30

Olgularla Tartışma 

Moderatörler:

Benan Müsellim, Haluk Türktaş

Olgu sunumları: Züleyha Kaya