Klinik Sorunlar Çalışma Grubu

Bilimsel Makalenin Değeri

Değerli Üyelerimiz,

Bilimsel makale okurken neler gözetilmeli?                                   

Kanıta dayalı tıp uygulamasında klinisyenlerin bilimsel araştırma sonuçlarını klinik pratiklerine uyarlamaları gerekir. Bu da ilgi alanlarına ait bilimsel literatürü iyi değerlendirip kullanabilmeyi gerektirir. Her yıl artan sayıda yeni bilimsel araştırma yapılmakta, MEDLINE veri tabanına her hafta 12000'in üzerinde yeni çalışma eklenmektedir.

Mevcut literatürü okuma ve değerlendirmede “altın standart” araçlar olmasa da bilimsel makale okurken dikkate alınması gereken noktalar 10 ana başlıkta özetlenebilir. Sistematik derleme ve meta-analizlerin doğru okunması ve hasta bakımına uygulanması için ise iki aşamalı bir değerlendirme önerilir.
 
Ekteki derlemede bu iki konu özetlenmiştir...
Sevgi ve saygılarımızla,
 
Türk Toraks Derneği

Derlemeye Ulaşmak İçin Lütfen Tıklayınız.