Çevre Sorunları ve Akciğer Sağlığı Çalışma Grubu

Türk Toraks Derneği Marmara Şubesi ile Çevre Sorunları ve Akciğer Sağlığı Çalışma Grubu Ortak Bilimsel Toplantısı "Hava Kirliliği Sağlık Etkileri ve Bursa" Başlığı ile Gerçekleştirildi

Değerli Üyelerimiz,

Türk Toraks Derneği Marmara Şubesi ile Çevre Sorunları ve Akciğer Sağlığı Çalışma Grubunun ortak etkinliği olarak düzenlenen “Hava Kirliliği Sağlık Etkileri ve Bursa” Toplantısı 29.02.2020 tarihinde Bursa Tabip Odası Toplantı Salonunda gerçekleşti.

Dünya ve Bursa’da yaşanan hava kirliliği sorununun boyutu Ali Kocabaş, Nilüfer Aykaç, Kayıhan Pala, Ela Erdem, Sıddık Cindoruk, Aslı Görek Dilektaşlı, Nihat Sapan, Dane Ediger, Ezgi Demirdöğen, Murat Demir ve Eralp Atabek’in sunumlarıyla tanımlandı. Yoğun bir endüstri kenti olan Bursa’nın hava kirliliği sorununa çözüm önerileri, Bursa Tabip Odası ve Doğader temsilcileri ile Bursa Barosu Çevre Komisyonu üyesi uzman hukukçuları ile birlikte tartışıldı.

Toplantımıza emek veren tüm paydaşlara ve katılımcılara teşekkürlerimizi sunarız.

Türk Toraks Derneği Marmara Şubesi ile Çevre Sorunları ve Akciğer Sağlığı Çalışma Grubu