Çevre Sorunları ve Akciğer Sağlığı Çalışma Grubu

"Termik Santrallere Havamızı Kirletme İzni Kabul Edilemez" Dedik; Karardan Büyük Mutluluk Duyduğumuzu Kamuoyuyla Paylaşıyoruz

Değerli üyelerimiz,

Hava kirliliği ve termik santraller konusu, öteden beri Türk Toraks Derneği'nin (TTD) kongreler, sempozyumlar, basın toplantıları ve açıklamaları, medya görüşmeleriyle gündeme getirdiği ve tartıştığı bir konudur. Bu defa da termik santrallere filtresiz çalışma izni verilmesine ilişkin yasanın TBMM’de komisyonlarda tartışıldığı aşamada TTD Çevre Sorunları ve Akciğer Sağlığı Çalışma Grubunun (ÇG) hazırladığı kapsamlı rapor ile birlikte basına açıklamada bulundu. Sonrasında gerek ÇG gerekse Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerine gelen talepler doğrultusunda ulusal ve yerel medyalarda açıklamalar, mülâkatlar, canlı yayınlara katkılar gerçekleştirildi. Türk Tabipleri Birliği (TTB) ile birlikte Ankara'da basın toplantısı yapıldı. Kısaca kamuoyu bilgilendirilmeye, farkındalık oluşturulmaya, yöneticiler uyarılmaya çalışıldı. Ancak ne yazık ki yasa TBMM’den oy çokluğuyla geçti. Bu durum akciğer sağlığını korumayı öncelikli uğraş alanı seçen bizler için kabul edilemezdi ve duyulan üzüntüyü belirtecek şekilde yasadan doğan sakıncaları tekrar basın açıklamasıyla duyurduk. Çeşitli medya kuruluşlarındaki yayınlara katkı sunuldu. Bu girişimler basında, geniş yer aldı. Hatta değerli köşe yazarları TTD'yi kaynak göstererek olayı doğrudan köşelerine taşıdılar. Basındaki bu yansımaları haberimizin devamında liste halinde bulabilirsiniz.

En sonunda da meclisten geçen yasa tasarısı Cumhurbaşkanımız tarafından veto edildi. Bu kararı, çok büyük bir zarardan dönmek olarak değerlendirdiğimiz için büyük sevinç duyduk. Elbette TTD'nin bu girişimlerinin bu kararda ne kadar etkisinin olduğunu bilemeyiz, böyle bir iddiamız da yok. Ancak bu kararda TTD, TTB ve tüm meslek örgütleri ve sivil toplumun topyekûn rolünün olduğunu düşünüyoruz.

Şimdi bizlere düşen süreci, termik santrallerin filtresiz çalışma izninin veto edilmesi kararının uygulanmasını yakından izlemek, bir meslek ve uzmanlık derneği olarak bu konudaki sorumluluklarımızı yerine getirmektir. Bu konuda her üyemizin çok duyarlı olması, farkında olduğumuz ya da olmadığımız birçok girişimle çevreyi, doğayı korumaya ve sağlıklı nesiller için sağlıklı nefesler sağlamaya çaba sarf etmesi umudumuzu ve gücümüzü yükseltiyor. Süreç boyunca katkı sunan, destek veren, bu sevindirici sonuçta emeği olan herkese içtenlikle teşekkür ediyoruz. Sahip çıktığımız hepimizin geleceğidir.

Sevgi ve saygılarımızla… 

Türk Toraks Derneği Merkez Yönetim Kurulu

Yazılı haberlere ulaşmak için tıklayınız.

Web haberlerine ulaşmak için tıklayınız.