Çevre Sorunları ve Akciğer Sağlığı Çalışma Grubu

Basın Aracılığıyla Bir Kez Daha Uyarıyoruz: Termik Santrallere Havamızı Kirletme İzni Verilemez !

 

 

Termik Santrallere Havamızı Kirletme İzni Verilemez !

Basın Bildirisi

Türk Toraks Derneği Çevre Sorunları ve Akciğer Sağlığı Çalışma Grubu Başkanı Doktor Öğretim Görevlisi Nilüfer Aykaç, “Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) her yıl 8 milyondan fazla ölüme yol açması nedeniyle hava kirliliğini “görünmez katil” olarak tanımlamaktadır. Fosil yakıtlar kısa vadede hava kirliliği ve uzun vadede karbondioksit emisyonuna neden olarak küresel iklim krizine yol açmaktadır. Bu olumsuz etkinin önüne geçmek için özellikle bazı gelişmiş ülkeler günümüzde fosil yakıtların kullanılmasını terk ederek, daha az zararlı olan, yenilenebilir enerjiyi kullanmaya yönelmektedirler.” diyerek hava kirliliği sorununun boyutuna dikkat çekti.  

Dr. Nilüfer Aykaç gündemdeki termik santraller konusuna yönelik olarak, “Bilindiği üzere bir süre önce Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde temsil edilen tüm siyasi partiler, insan sağlığına ve çevreye zarar verdiği halde bugüne kadar gerekli yatırımları yapıp önlemleri almadığı için 2’si kamuya, 11’i özel sektöre ait 13 termik santralin önümüzdeki yıl başında kapatılması gerektiğini ortak bir kararla hükme bağlamıştı. Bu 13 termik santrale 2,5 yıl ek süre verilerek bir anlamda yeniden havayı “kirletme izni” verilmesi gündemdedir. Birey ve toplum sağlığı açısından yıkım anlamına gelecek bu karar, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 1 Kasım’da yapılan toplantısında Meclis Genel Kurulu’na sunulmak üzere kabul edilmiştir. Söz konusu termik santrallerin yer aldığı bölgelerin 2019 yılındaki hava kirliliği incelendiğinde, bu bölgelerin tamamında hava kirliliği sınır değerlerinin aşıldığı görülmektedir. Öte yandan “kirletme izni” verilmesi hedeflenen bu bölgelerde yaşayan insanların, mevcut haliyle dahi yılın hemen her günü hastalık ve ölümlere yol açacak düzeyde kirli hava soluduğu görülmektedir. Avrupa Birliği ölçülerinin yılda en fazla 35 gün sınır aşılmasına izin verdiği hatırlandığında Türkiye’nin bugün itibariyle yaşadığı kirlilik düzeyinin ne kadar yüksek ve ürkütücü olduğu anlaşılabilir.” açıklamasını yaptı.

 

 

 

iSTASYON ADI

 

ÖLÇÜM YAPILAN GÜN SAYISI

SINIR AŞILAN GÜN SAYISI

Bursa

 

277

 

228

 

Kahramanmaraş – Elbistan

 

255

152

 

Çanakkale – Çan

 

277

129

 

Kütahya – Kent Park

 

281

123

 

Muğla – Musluhittin

 

247

122

 

Manisa – Soma

 

266

118

 

Zonguldak – Eren Enerji

 

275

100

 

Ankara – Kayaş

 

300

84

 

Sivas – Meteoroloji

 

268

67

 

Türk Toraks Derneği Başkanı Prof. Dr. Hasan Bayram, bu açıklamaya “Bütün veriler hâlihazırdaki kirlilik düzeyinin oldukça zararlı bir aşamada olduğunu göstermektedir ve bu durumda hükümetimizin gerekli önlemleri hızla ve etkili bir şekilde alması gerekmektedir. Böyle bir aşamada, TBMM Genel Kurulu’na sunulan öneri ile şimdiye kadar binlerce insanın ölümüne neden olmuş santrallerin havayı kirleterek insanları öldürmesine izin verilmek istenmesi bilimsel ve insani açıdan kabul edilebilir değildir.” ifadelerini ekledi. 

Dr. Hasan Bayram, “Her insanın sağlıklı bir şekilde yaşamını sürdürme hakkı olduğunu savunan Türk Toraks Derneği, bunun için akciğer sağlığının ve doğanın korunmasının zorunlu olduğunu bilerek termik santrallerin TBMM’nin önceki kararı uyarınca hemen kapatılmasını, hava kirliliğini yaşamla bağdaşmaz boyutlara ulaştıracak olan bu “ölüm izni”nin acilen iptal edilmesini talep etmektedir.” diyerek Türk Toraks Derneği’nin konuyla ilgili talebini kamuoyuyla paylaştı. 

 

Türk Toraks Derneği