Çevre Sorunları ve Akciğer Sağlığı Çalışma Grubu

DSÖ'nün Hava Kirliliği Toplantısı Raporları

Sayın Üyeler,

TTD Çevre Sorunları ve Akciğer Sağlığı Çalışma Grubu olarak bu yıl ilk olarak düzenlenen DSÖ 'nün hava kirliliği toplantısına Grubumuz ve Derneğimiz Adına Dr. Hasan Bayram katıldı.

Cenevre'de düzenlenen bu toplantıya SPÇG ile ortaklaşa hazırladığımız raporu bilgilerinize sunuyoruz. Ayrıca TTD'nin aktif üyesi olduğu Temiz Hava Hakkı Platformu da toplantıya katıldı. Toplantıda bizi Dr. Kayıhan Pala temsil etti.

Yazılmasında katkıda bulunduğumuz ve toplantıda sunulan raporunu da ekte görebilirsiniz.

Saygılarımızla..

TTD Çevresel Sorunları ve Akciğer Sağlığı
TTD Sağlık Politikaları Çalışma Grubu

Ekler