Çevre Sorunları ve Akciğer Sağlığı Çalışma Grubu

Soma'dan Ne Öğrendik Konulu Toplantı Gerçekleştirildi

Değerli Üyelerimiz,

Türk Toraks Derneği “Çevresel ve Mesleki Akciğer Hastalıkları Çalışma Grubu” ile İzmir Şubesi’nin birlikte düzenlediği, “Soma’dan ne öğrendik?"  Göğüs Hastalıkları uzmanları, işyeri hekimleri, sağlık çalışanları, iş sağlığı ve güvenliği. Uzmanlarına yönelik eğitim ve tartışma platformu” konulu toplantı 17 Ocak 2015 Cumartesi günü Muğla’da gerçekleştirilmiştir.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanı Dr. Osman Gürün, Menteşe belediye Başkanı Bahattin Gümüş’ün de katılarak onurlandırdığı toplantı, İskender Alper Konakaltı Kültür Merkezi’nde yapılmış olup, konu ile ilgili alandan çalışanlar ve meslektaşlarımız katılmışlardır.

Oldukça verimli geçen ve olumlu geri bildirimler aldığımız toplantımıza emekleri ile destek veren Dr. Peri Arbak, Dr.  Fatma Evyapan, Dr. Alp Ergör, İlknur Başer, Dr. Arif Müezzinoğlu, Muğla Tabip Odası Yönetimi ve yatağan işçileri adına konuşma yapan sayın Volkan Ergenç’e teşekkür ederiz. 

Dr. Can Sevinç

TTD İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı