Astım Allerji Çalışma Grubu

7 Mayıs 2019 Dünya Astım Günü Etkinliklerimiz

Değerli Üyelerimiz,

Dünya Astım Günüde, her yıl olduğu gibi ülkemizde de 7 Mayıs 2019 tarihinde, GARD Türkiye çatısında, Türk Toraks Derneği, Türkiye Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Derneği ve T.C .Sağlık Bakanlığı işbirliği ile ülkemizin birçok ilinde çeşitli etkinliklerle farkındalık yaratılması istenmektedir. Bu amaçla hazırlanmış dökümanlar   https://www.toraks.org.tr/news.aspx?detail=5240   linkinde yer almaktadır. Tüm bu malzemelerin hazırlanmasında emeği geçen yukarıda sayılan gruplara ve etkinliklerini bildiren GARD İl Kurulları, TTD Şube ve İl temsilcilerine teşekkür ederiz. Etkinliklerin geri bildirimlerini de iletmelerini dileriz.

Saygılarımızla,

Türk Toraks Derneği Merkez Yönetim Kurul

7 MAYIS 2019 DÜNYA ASTIM GÜNÜ ETKİNLİKLERİ

İLLER SORUMLU HEKİMLER   ETKİNLİKLER
Düzce Ege Güleç Balbay 07.05.2019 tarihinde 12.15-13.30 saatleri arasında Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama Merkezi Konferans Salonunda Hasta Eğitim Toplantısı yapılacak.
İstanbul Esin Tuncay 1 Mayıs 2019 tarihinde 10.30-14.00 saatleri arasında Polenezköy de Astım paneli ve sağlıklı nefes için TTD; AİD fidan dikimi etkinliği yapılacak. 07.05.2019 tarihinde saat:12.00 de İstanbul Üniversitesi  İstanbul Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD’ da “Astım Tedavisindeki Gelişmeler” başlıklı hekim bilgilendirme toplantısı düzenlenecek.
Ankara Cantürk Taşçı 2 Mayıs 2019 tarihinde 17.30-21.00 saatleri arasında Ankara da TTD, AİD ile birlikte Astım konulu bilimsel program düzenlenecek. Göğüs hastalıkları asistan ve uzmanlarına, Allerji bilim dalı yandal asistan ve uzmanlarına yönelik hekim toplantısı yapılacak. 
Yalova Ertan Sarıbaş Bakanlığımız tarafından etkinliklerde kullanılmak üzere hazırlanan afiş ve broşürlerin basımı yapılarak ilimizdeki birinci ve ikinci basamak sağlık kurumlarına dağıtımı yapılacak. Konu ile ilgili basın bültenleri hazırlanarak yerel gazetelerde, sosyal medyada ve Müdürlüğümüz web sitesinde yayınlatılacak. Halkın kalabalık olduğu yerlerde stant açılarak halka bilgilendirmeler yapılacak. El broşürleri dağıtılacak. Gençlik Merkezindeki üyelere astım semineri verilecek. Halk eğitimleri yapılacak. Birinci ve ikinci basamakta çalışan personele hizmet içi eğitim verilecek. Sağlık personeli ve halk ile birlikte doğa yürüyüşü düzenlenecek.
Niğde Ali Tabaru Polis radyosunda hasta bilgilendirme konuşması yapılacak. Sağlık çalışanları bilgilendirme toplantısı yapılacak.
İzmir Ali Kadri Çırak İzmir Dr. Suat Seren Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Doç. Dr. Seçil Kepil ile birlikte hasta bilgilendirme ve eğitim yapılacak. Basına demeç verilecek.
Denizli Zahide Alaçam Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde Dr. Betül Cengiz tarafından 09/05/2019 tarihinde acil tıp, kardiyoloji ve aile hekimliği asistanlarına Astım farkındalık sunumu yapılacak. Dr. Zahide Alaçam tarafından Denizli Sağlık Müdürlüğü Basın birimine Dünya Astım günü ile ilgili röportaj verilecek. Bu röportaj Sağlık müdürlüğü, Denizli Devlet hastanesi internet sitelerinde ve yerel basında yer alacak. Dr. Zahide Alaçam, Denizli yerel televizyonunda canlı yayın konuğu olacak ve Astım hakkında bilgilendirme yapacak.
Orta Karadeniz Şube Samsun Ahmet Başoğlu Samsun ili dahilinde tüm hastanelerde ilgili polikliniklere broşürler dağıtılacak. Hastanelere bilgilendirme panoları yapılacak ve poliklinik girişlerine bilgilendirme afişleri asılacak. Samsun İl Sağlık ve Halk Sağlığı Müdürlüğü yöneticileri ile birlikte basın açıklaması yapılacak, hasta ziyaretleri yapılacak. Ondokuz Mayıs üniversitesine bağlı yayın organlarında Dr. Ahmet Başoğlu tarafından basın açıklaması yapılacak. 07.05 2019 saat 13.00 da Dr. İlknur Yaşar’ın katılacağı Dünya Astım Günü konulu televizyon programı yapılacak.  Yapılacak olan basın açıklaması ve gün içi etkinliklere şubemiz adına Dr. Oğuz Uzun katılacak.
Batı Anadolu Şube Eskişehir Füsun Alataş, Tuba Erdoğan Polikliniklerde astım hakkında bilgilendirme yapılacak. İntörnlere seminer (astım tanı ve tedavisi) verilecek. Basın bildirisi yayınlanacak.
Doğu Anadolu Şube Van Hanifi Yıldız, Buket Mermit Çilingir Araştırma Hastanemizin polikliniğinde tanıtım standı açıp, dünya astım günü nedeniyle, halka ve hastalara yönelik astım hakkında tanıtım yapılacak.
Akdeniz Şube Antalya Ayhan Varol Astım konusunda bilgilendirme yapılacak. Hastane koridorlarındaki tv’ lerde astım bilgilendirme videoları döndürülecek. Astım konusunda aile hekimlerine ve yardımcı sağlık personeline sunum yapılacak. Hastane içinde broşür, afiş ve tv’ de astım konulu sunumlar, videolar, yerel tv ve radyoda programlar, yerel gazetelerde astım konusunda bilgilendirici yazılar paylaşılacak.
Balıkesir Demet Can 7 Mayıs 2019 saat 17’de Balıkesir Üniversitesi Göğüs Hastalıkları AD’dan Dr. Nurhan Sarıoğlu tarafından bilgilendirme toplantısı yapılacak. Sağlık Müdürlüğü ile irtibata geçilerek “Balıkesir Esas 10 Burda AVM” de halka yönelik bilgilendirme amacıyla stand kurulacak. Önce Fakültemiz öğrencilerinin kurduğu Bilimsel Araştırma Grubu’ndaki öğrencilere tarafımızdan astım hakkında ve broşürlerdeki bilgiler ile ilgili eğitim verilecek. Daha sonra da stand da hep birlikte yer alıp astım ile ilgili bilgileri içeren brosürler dağıtılacak ve sorular yanıtlanacak.
Çukurova Şube Mehmet Ali Habeşoğlu Dr. Devri Kütük tarafından 14 Mayıs 2019 da Adana Halk Sağlığı Müdürlüğünde Aile Hekimlerine yönelik toplantı yapılacak. Dr. Mehmet Ali Habeşoğlu tarafından 7 Mayıs 2019 da TRT Çukurova Radyosunda röpörtaj yapılacak. Dr. A. Burhan Söker tarafından 7 Mayıs 2019 da Erdemli Devlet Hastanesinde hastane çalışanlarına yönelik toplantı yapılacak.
Doğu Anadolu Şube Van Hanifi Yıldız, Buket Mermit Çilingir Araştırma Hastanemizin polikliniğinde tanıtım standı açıp, dünya astım günü nedeniyle, halka ve hastalara yönelik astım hakkında tanıtım yapılacak.
Akdeniz Şube Antalya Ayhan Varol Astım konusunda bilgilendirme yapılacak. Hastane koridorlarındaki tv’ lerde astım bilgilendirme videoları döndürülecek. Astım konusunda aile hekimlerine ve yardımcı sağlık personeline sunum yapılacak. Hastane içinde broşür, afiş ve tv’ de astım konulu sunumlar, videolar, yerel tv ve radyoda programlar, yerel gazetelerde astım konusunda bilgilendirici yazılar paylaşılacak.
Balıkesir Demet Can 7 Mayıs 2019 saat 17’de Balıkesir Üniversitesi Göğüs Hastalıkları AD’dan Dr. Nurhan Sarıoğlu tarafından bilgilendirme toplantısı yapılacak. Sağlık Müdürlüğü ile irtibata geçilerek “Balıkesir Esas 10 Burda AVM” de halka yönelik bilgilendirme amacıyla stand kurulacak. Önce Fakültemiz öğrencilerinin kurduğu Bilimsel Araştırma Grubu’ndaki öğrencilere tarafımızdan astım hakkında ve broşürlerdeki bilgiler ile ilgili eğitim verilecek. Daha sonra da stand da hep birlikte yer alıp astım ile ilgili bilgileri içeren brosürler dağıtılacak ve sorular yanıtlanacak.
Çukurova Şube Mehmet Ali Habeşoğlu Dr. Devri Kütük tarafından 14 Mayıs 2019 da Adana Halk Sağlığı Müdürlüğünde Aile Hekimlerine yönelik toplantı yapılacak. Dr. Mehmet Ali Habeşoğlu tarafından 7 Mayıs 2019 da TRT Çukurova Radyosunda röpörtaj yapılacak. Dr. A. Burhan Söker tarafından 7 Mayıs 2019 da Erdemli Devlet Hastanesinde hastane çalışanlarına yönelik toplantı yapılacak.
Çanakkale

Fatma Tokgöz Akyıl

Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi poliklinikleri girişine stand kurularak gün boyu hasta bilgilendirmesi yapılacak, hasta soruları yanıtlanacak, astım kontrol testi uygulanacak ve inhaler cihaz eğitimi verilecektir.
12.30-13.30 arasında hastane personeline yönelik astım sunumu yapılacaktır.
Artvin Feride Marım Stand kurulacak, eğitim verilecek ve broşür ve görsel dağıtımı yapılacak. Hasta eğitimi verilecek, hastane sitesinde bilgilendirme için demeç verilecek. Sağlık çalışanlarına astım ve allerjiye yönelik eğitim toplantısı yapılacak.
Kırıkkale A. Füsun Kalpaklıoğlu 17 Nisan 2019 tarihinde Tıp Fakültesi Sigara Bağımlılığı ve Zararları Hakkında Bilgilendirme Konferansı Kapsamında havayolu hastalıkları konusunda bilgilendirme yapılacak.. Dr. Ayşe Baççıoğlu tarafından Üniversite kampüsü içinde Astım Ormanı oluşturularak 18 Nisan 2019 tarihinde tıp fakültesi öğrencileri/internleri/asistanları/hocaları/personeli ile birlikte karaçam fidanlarının dikimi gerçekleştirilecek.