Astım Allerji Çalışma Grubu

Dünya Astım Günü Etkinlikleri Gerçekleştirildi

Değerli Üyelerimiz,

Dünya Astım günü etkinlikleri kapsamında tüm ülkemizde gerek basın, TV, radyo, sosyal medya vb kitle iletişim ortamlarında gerekse hasta eğitim toplantılarında büyük özveri ve şevkle nice etkinlikler yapıldı.

Yıllardır bunca yoğun , içtenlikli çabanın doğal sayılması gereken sonucu olarak bu sene ulusal düzeyde tüm bu faaliyetlerin daha görünür, duyulur, bilinir olduğunu gözlemledik.

Akciğer sağlığımızın önemini ortaya çıkaran bu süreç  geçmişten günümüze her meslektaşımızın ortaklaştırılmış akıl, çaba ve emeğinin ürünüdür.

Bulundukları illeri bir Türk Toraks Derneği etkinlik merkezine dönüştüren göz kamaştırıcı çabalarıyla TTD İl Temsilcileri, TTD GARD Temsilcisi ve Koordinatör Yardımcısı Bilun Gemicioğlu,  başkanlığında tüm TTD Astım Çalışma Grubu, tüm TTD Şubeleri, kolektif emeğin başarılı mimarlarıdır.

Tüm sevgili meslektaşlarımıza içten teşekkürlerimizle..

Sevgi ve saygılarımızla,

Türk Toraks Derneği

Astım günü etkinliklerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.  

https://www.toraks.org.tr/news.aspx?detail=3102

Basın Yansımalarına Ulaşmak İçin Lütfen Tıklayınız.