Torasik Onkoloji Çalışma Grubu

Türk Toraks Derneği Genişletilmiş Merkez Danışma Kurulu (GMDK) 2019 Yılı 2. Olağan Kurulu Toplantısı Ankara'da Yapıldı.

 Değerli üyelerimiz,

Türk Toraks Derneği Genişletilmiş Merkez Danışma Kurulu (GMDK) 2019 Yılı 2. Olağan Kurulu Toplantısı Ankara'da yapıldı. Ilk sunumda başkanımız Prof. Dr. Hasan Bayram gündem maddelerine de zemin hazırlayacak şekilde bir önceki toplantıdan günümüze dek yapılanlar hakkında bilgilendirme yaptı. Ardından gündem maddeleri sunumlarda yer aldı. Üyelerimizin katkı, öneri ve görüş bildirmeleri sayesinde her bir konuda verimli konuşmalar geçti.

Toplantımızın raporu en kısa zamanda GMDK üyelerimize iletilecektir.

Emeği geçen bütün üyelerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Sevgi ve saygılarımızla 

Türk Toraks Derneği Merkez Yönetim Kurulu