Torasik Onkoloji Çalışma Grubu

I. Astım Araştırmaları Çalıştayı

Türk Toraks Derneğinin Değerli Üyeleri,

Derneğimiz “Astım ve Allerji Çalışma grubu” tarafından, 24-25 Mart 2017 Tarihlerinde Sapanca’da “I. Astım Araştırmaları Çalıştayı“ gerçekleştirilecektir.

Alanında fikir liderleri ile genç araştırmacıları bir araya getirmeyi ve işbirliğini güçlendirmeyi hedefleyen bu çalıştayın amacı; ülkemizde ulusal akciğer sağlığının önemli bir ögesi olan astım alanında gereksinim duyulan araştırma konularının belirlenmesi, orta ve uzun vadeli astım araştırmalarının planlamasının yapılması ve bu  araştırmaların geliştirilmesidir.

Bu amaçla;  planlanan çalıştay iki bölümden oluşacaktır. Birinci bölümde; tüm katılımcıların tartışması ile astım alanında ülkemizde gereksinim duyulan araştırma alanları belirlenecek ve bu öncelikli alanlar ile uyumlu orta ve uzun vadeli çok merkezli araştırma önerileri üzerinde tartışılacaktır. İkinci bölümde ise astım alanında proje önerisini göndermiş olan araştırmacılar gerçekleştirmeyi planladıkları projelerini sunacaklar ve katılımcılar tarafından proje tartışılacaktır.

Çalıştaya astım alanında fikir liderleri, Mecor eğitimi almış uzmanlarımız ve biyoistatistik danışmanlar davet edilecektir. Ayrıca astım alanında projesi olan ve tartışmak isteyen belirli sayıda genç araştırmacı çalıştaya katılacaktır.
Bu kapsamda; bu çalıştaya projesi ile katılmak isteyen genç araştırmacıların linkte yer alan proje başvurunu formunu doldurarak  27 Şubat 2017 tarihine dek derneğimize başvurmaları gerekmektedir.

Saygılarımızla

Gülfem E. ÇELİK İ. Kıvılcım  OĞUZÜLGEN Sibel Atış Naycı A. Fuat KALYONCU
Türk Toraks Derneği
Astım ve Allerji Çalışma Grubu ve Çalıştay başkanı
Türk Toraks Derneği
Bilimsel Komite Başkanı
Türk Toraks Derneği
Genel Sekreteri
Türk Toraks Derneği Başkanı