Akciğer Nakli Çalışma Grubu

Sürekli Mesleki Gelişim: Hibrid Model

Toraks E-Öğrenme ortamında  

        eğer her gün 

                20 giriş yapılıp 

                33 oturum açılıp 

                3 modül tamamlanıyorsa..     

                           artık başka birşeyler yapmamın zamanı gelmiş demektir. 

*** 

Gerçekten de Şubelerimizin ortalama ayda bir sürekli mesleki gelişim etkinliği yaptığını dikkate alırsak, Şube çatısı altında gerçekleşen buluşmalarımızın ne kadar hayati bir zamana karşılık geldiğini fark edebiliriz.

Daha önemlisi hayatın her geçen gün giderek hızlandığı ve yoğunlaştığı bir çağda Şubelerimiz aracılığıyla ayda bir yüzyüze buluşan bizlerin bu kıymetli zamanlarını ağırlıkla bilgiye dayalı öğrenimle geçirmesi "lüks" değil mi?

        Çünkü unutmayalım ki; üyelerimiz zaten her gün Toraks E-Öğrenme ortamında 3 modül tamamlamakta.. 

        Başka bir ifadeyle aylık toplantıya gelirken sanal eğitim ortamında 90 modül tamamlanmış durumda...

 Hal böyleyken yüzyüze buluşmanın bilgi ağırlıklı kalması "israf" değil mi? 

***

Belki de artık bilgi ağırlıklı öğrenmeyi hemen tümüyle sanal ortama bırakıp

    yüzyüze buluşmalarımızı; 

            beceri,  

                    deneyim paylaşımı  

                                araştırma yönelimli ve  

                                            tutum geliştirme eksenli bir içeriğe kavuşturmalıyız. 

Belki de artık sanal ve yüzyüze eğitim ortamlarını birbirleriyle buluşturmak 

        ve bu sayede öğrenimi daha etkin hibrid bir modele taşımak için emek harcamalıyız... 

Sevgilerimizle

Okul Yönetim Kurulu