Akciğer Nakli Çalışma Grubu

TTD 19. Yıllık Kongresinde Akciğer Nakli Çalışma Grubu seçimi yapıldı

 Akciğer Nakli Çalışma Grubu Yönetim Kurulu seçimi yapıldı. Eski Yönetim Kuruluna plaketleri Prof. Dr. Sedat Altın tarafından verildi.

Yeni Yönetim Kurulu;

Başkan Dr. Nur Dilek Bakan

Sekreter Dr. Erdal Yekeler

Üye Dr. Figen Gülen

Üye Dr. Bedrettin Yıldızeli

Üye Dr. Merih Kalamanoğlu Balcı

Üye Dr. Songül Büyükkale

Üye Dr. Adalet Demir