Akciğer Nakli Çalışma Grubu

TTD 18. Yıllık Kongrede "Akciğer Transplantasyonu Sonrası Takip ve Tedavide Sorunlar" Kursu

 

Akciğer Transplantasyonu Sonrası Takip ve Tedavide Sorunlar Kursu (Salon 14) 01.04.2015

Kurs Başkanları Adalet Demir, İlhan İnci,Tekin Yıldız

08:30-09:15 Akciğer Nakli Sonrası Mekanik Ventilasyonun Özellikleri Sema Turhan
09:15-10:00 Akciğer Nakli Sonrası ECMO Kime, Ne Zaman? Evren Şentürk
10:00-10:30 KAHVE ARASI
10:30-11:15 Akciğer Nakli Sonrası Bronş Komplikasyonları İlhan İnci
11:15-12:00 Mismatch ile İlgili Komplikasyonlar Songül Büyükkale
Ali Yeğinsu
Erdal Yekeler
Berker Özkan
12:00-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-14:10 Akut Hücresel ve Humoral Rejeksiyon Tanı ve Tedavisi İbrahim Onur Alıcı
14:15-15:00 Kronik Akciğer Allogreft Disfonksiyonu Sınıflaması, Tanı ve Tedavi Merih Kalamanoğlu Balcı
15:00-15:30 KAHVE ARASI
15:30-16:30 İmmunsupresif İlaçların Yan Etkileri ve Yönetimi Remzi Bağ
16:30-17:15 Olgular Eşliğinde Akciğer Nakli Sonrası Gelişen Sorunlar Nur Dilek Bakan
Merih Kalamanoğlu Balcı
İbrahim Onur Alıcı