Akciğer Nakli Çalışma Grubu

TTD 18. Yıllık Kongrede Akciğer Nakli ile ilgili oturumlar