Akciğer Nakli Çalışma Grubu

Akciğer Nakli Çalıştayı ve Olgu Sunumları

Türk Toraks Derneği İstanbul Şubesi ve TTD Akciğer Nakli Çalışma Grubunun organize ettiği, Türk Göğüs Cerrahisi Derneği'nin destek verdiği, A.B.D. New York Columbia Üniversitesinden Prof. Dr. Selim Arcasoy ile İsviçre Zürih Üniversitesinden Prof. Dr. İlhan İnci'nin konuşmacı olarak katıldığı "Akciğer Nakli Çalıştayı ve Olgu Sunumları" isimli toplantı 1 Kasım cumartesi günü 80 kişinin katılımıyla gerçekleşmiştir.