Doğu Anadolu

Türk Toraks Derneği Doğu Anadolu ve Akdeniz Şubelerinin genel kurullarında seçilen yeni şube yönetim kurulu üyelerine başarılar dileriz.

Değerli üyelerimiz,

Türk Toraks Derneği Doğu Anadolu Şubesi Genel Kurulu 22 Mart 2019 tarihinde Van 100. Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Toplantı salonunda yapılmıştır. Toplantıya Türk Toraks Derneği 2. Başkan Yardımcısı Dr. Oya İtil de katılmıştır. Toplantıda Doğu Anadolu Şubesi yönetim kurulu faaliyet ve mali raporlarının sunulmasından sonra yeni dönem şube yönetim kurulu ve denetleme kurulu üyeleri seçilmiştir. Bir önceki şube başkanımız Dr. Ahmet Arısoy’a ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür plaketleri sunulmuştur. Emekleri ve özverili çalışmaları nedeniyle meslektaşlarımıza teşekkür eder, yeni seçilen Şube Başkanımız Dr. Hanefi Yıldız ve yeni yönetim kurulu üyelerimiz olan Dr. Buket Mermit Çilingir, Dr. Duygu Merdan İliklerden, Dr. Fikret Kurhan, Dr. Aysel Sünnetçioğlu, Dr. Mehmet Hakan Bilgin ve Dr. Hülya Günbatar'ı kutlar, başarılar dileriz.

Türk Toraks Derneği Akdeniz Şubesi Genel Kurulu 22 Mart 2019 tarihinde Antalya'da yapılmıştır. Toplantıya Türk Toraks Derneği Dış İlişkiler Sorumlusu Dr. Nurdan Köktürk de katılmıştır. Toplantıda Akdeniz Şubesi yönetim kurulu faaliyet ve mali raporlarının sunulmasından sonra yeni dönem şube yönetim kurulu ve denetleme kurulu üyeleri seçilmiştir. Bir önceki şube başkanımız Dr. Nursel Türkoğlu Selçuk'a ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür plaketleri sunulmuştur. Emekleri ve özverili çalışmaları nedeniyle meslektaşlarımıza teşekkür eder, yeni seçilen Şube Başkanımız Dr. Ayhan Varol ve yeni yönetim kurulu üyelerimiz Dr. İlkay Yılmazer, Dr. Nermin Kaplan, Dr. Ruşen uzun, Dr. Nursel Türkoğlu Selçuk, Dr. Alpay Sarper ve Dr. Necati Koç'u kutlar, başarılar dileriz.

Sevgi ve saygılarımızla.

Türk Toraks Derneği Merkez Yönetim Kurulu