Güneydoğu Anadolu

Türk Toraks Derneği Güneydoğu Anadolu Şubesi ile Tanısal ve Girişimsel Yöntemler Çalışma Gurubu Ortak Kurs Duyurumuz: “Torasik Ultrasonografi ve Endobronşiyal Ultrasonografi”

 

Değerli Üyelerimiz, 

Türk Toraks Derneği Güneydoğu Anadolu Şubesinin Tanısal Ve Girişimsel Yöntemler Çalışma Gurubu ile ortak düzenlediği “Torasik Ultrasonografi Ve Endobronşiyal Ultrasonografi” kursu 4 Mayıs tarihinde Elazığ’da gerçekleşecektir.

Kurs ile ilgili ayrıntıları toplantı programında bulabilirsiniz.

Kursa sınırlı sayıda katılım kabul edilecektir. Bu nedenle başvurularınızı 30 Nisan  2019 tarihine kadar  yapmanızı hatırlatırız. 

Katılımlarınız onur verecektir.

Saygılarımızla

Türk Toraks Derneği Güneydoğu Anadolu Şubesi Yönetim Kurulu