Güneydoğu Anadolu

Türk Toraks Derneği Güneydoğu Anadolu Şubesi Mart Ayı Bilimsel Toplantısı "Plevral Efüzyonlara Güncel Yaklaşım" Başlığı ile Gerçekleştirildi

Değerli üyelerimiz,

Türk Toraks Derneği Güneydoğu Anadolu Şubesi ile Tanısal ve Girişimsel Yöntemler Çalışma Grubu ortak etkinliği olan “Plevral Efüzyonlara Güncel Yaklaşım”  29.03.2019 tarihinde Diyarbakır’da gerçekleşti.

Toplantıda plevral efüzyonun etyopatogenezi, tanısı, tedavisi konusunda ayrıntılı bir sunum yapıldı. Konu torasik ultrasonografi, torakoskopi, bilgisayarlı tomografi konusunda zengin görseller ve videolarla anlatıldı ve tartışıldı. Özellikle malign mezotelyoma olguları ve asbeste bağlı plevral kalınlaşmalar konusunda katılımcıların geri bildirimleri toplantının interaktif ve verimliliğini arttırdı.

Bilgi paylaşım toplantısı kapsamında, “Plevral Efüzyonlara Güncel Yaklaşım”  Dr. Hüseyin Yıldırım tarafından aktarıldı.

Sunumları gerçekleştiren ve toplantımıza katılan bütün üyelerimize teşekkürlerimizi sunarız. 

Türk Toraks Derneği Güneydoğu Anadolu Şubesi Yönetim Kurulu