Güneydoğu Anadolu

Türk Toraks Derneği Güneydoğu Anadolu Şubesi Mart Ayı Bilimsel Toplantısı "Kronik Pulmoner Konsolidasyonlar" Başlığı İle Gerçekleştirildi

Değerli Üyelerimiz, 

Türk Toraks Derneği Güneydoğu Anadolu Şubesi, 2 Mart 2019 tarihinde “Kronik Pulmoner Konsolidasyonlar” başlıklı kursunu yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Toplantıda, Pulmoner Konsolidasyonlar kapsamında yapılan konuşmalar akciğerde kronik konsolidasyon yapan nedenler, resolüsyonu gecikmiş pnömonilere yaklaşım ve gerilemeyen pnömonilerde tanı ve ayırıcı tanı ayrıntılı olarak klinisyen ve radyologlar tarafından katılımcılarla paylaşıldı.

Bu kurs kapsamında, " Kronik Pulmoner Konsolidasyonlara Klinik Yaklaşım" Dr. Güngör Ateş, "İdiopatik İnterstisyel Pnömoniler ve KOP " Dr. Can Karaman,  " Enfeksiyöz Nedenli Kronik Konsolidasyonlar " Dr. Canan Akman, “İmmünolojik ve Diğer Nedenlere Bağlı Konsolidasyonlar” Dr. Cihan Akgül Özmen, Konu ile ilgili olgu sunumunu ise Hadice Selimoğlu Şen tarafından aktarıldı.

Sunumları gerçekleştiren ve toplantımıza katılan bütün üyelerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Türk Toraks Derneği Güneydoğu Anadolu Şubesi Yönetim Kurulu