Güneydoğu Anadolu

Türk Toraks Derneği Güneydoğu Anadolu Şubesi Ocak Ayı Bilimsel Toplantısı "Güncel Bilgiler Işığında Pulmoner Hipertansiyon ve KTEPH Olgularında Cerrahi" Gerçekleştirildi

Değerli üyelerimiz, 

Türk Toraks Derneği Güneydoğu Anadolu Şubesi ile Klinik Sorunlar Çalışma Grubunun ortak etkinliği olan “Güncel Bilgiler Işığında Pulmoner Hipertansiyon ve KTEPH Olgularında Cerrahi ” 25.01.2019 tarihinde yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Toplantıda, pulmoner arteryel hipertansiyonun günümüzde tanıda ve tedavide değişenler konusu ayrıntılı bilgi verildikten sonra 2 olgu ile hasta takibi ve ortaya çıkan sorunların yönetimine değinildi. Daha sonra KTEPH olgularında cerrahi videolar eşliğinde dinleyicilere anlatıldı. .

Bilgi paylaşım toplantısı kapsamında, “Güncel Bilgiler Işığında Pulmoner Hipertansiyon”  Dr. Gülfer Okumuş ve  “KTEPH Olgularında Cerrahi” Dr. Tankut Akay tarafından aktarıldı.  

Katılımcıların ilgi gösterdiği ve soru-katkılarla zenginleşen bu konuşmalar ile pulmoner arteryel hipertansiyon konusunda katılımcıların hastalara tanı koyarak uygun merkezlere yönlendirilmesi sağlayacak nitelikteydi.

Sunumları gerçekleştiren ve toplantımıza katılan bütün üyelerimize teşekkürlerimizi sunarız. 

Türk Toraks Derneği Güneydoğu Anadolu Şubesi Yönetim Kurulu