Güneydoğu Anadolu

Güneydoğu Anadolu Şubesi Şubat Ayı Bilimsel Toplantısı Yapıldı

Değerli Üyelerimiz,

Güneydoğu Anadolu Şubesi Şubat Ayı Bilimsel Toplantısı 25  kişinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.  Doç.Dr. Güngör Ateş ve Doç.Dr. Sedat Kaya'nın konuşmacı olduğu etkinlikte ‘Yeni kılavuzlar eşliğinde sepsis?' adlı konu, Prof. Dr. Füsun Topçu'nun moderatörlüğünde tartışılmıştır.

Toplantımıza katkıda bulunan tüm hocalarımıza ve katılan meslektaşlarımıza çok teşekkür ederiz.

Serdar Onat

Güneydoğu Anadolu Şubesi Sekreteri