Güneydoğu Anadolu

Güneydoğu Anadolu Şubesi Ocak Ayı Bilimsel Toplantısı Yapıldı

Değerli Üyelerimiz,

Güneydoğu Anadolu Şubesi  Ocak Ayı Bilimsel Toplantısı 25  kişinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Prof. Dr. Refik Ülkü'nün konuşmacı olduğu etkinlikte ‘Yeni akciğer kanser evrelendirmesinde neler değişti?' adlı konu tartışılmıştır.

Toplantımıza katkıda bulunan hocamıza ve katılan meslektaşlarımıza çok teşekkür ederiz.

Sevgi ve saygılarımızla,

Güneydoğu Anadolu Şubesi Adına

Şube Sekreteri

Dr. Serdar Onat