Güneydoğu Anadolu

Güneydoğu Anadolu Şubesi Kasım Ayı Toplantısı Gerçekleştirildi

Değerli Üyelerimiz

Türk Toraks Derneği Güneydoğu Anadolu Şubesi tarafından düzenlenen Kasım Ayı toplantısı 30 üyemizin katılımı ile gerçekleşmiştir.

Toplantımıza katkıda bulunan tüm hocamıza ve katılan meslektaşlarımıza çok teşekkür ederiz.

Saygılarımızla

TTD Güneydoğu Anadolu Yönetim Kurulu