Güneydoğu Anadolu

Türk Toraks Derneği Güneydoğu Anadolu Şubesi Kasım Ayı Bilimsel Toplantısı

 TÜRK TORAKS DERNEĞİ GÜNEYDOĞU ANADOLU ŞUBESİ

KASIM AYI BİLİMSEL ETKİNLİĞİ DİYARBAKIR

29 KASIM 2017

MODERATÖR: FÜSUN TOPÇU

KONUŞMACI:   CİHAN AKGÜL ÖZMEN

KONU: PULMONER NODÜLLERE KLAVUZLAR EŞLİĞİNDE GÜNCEL YAKLAŞIM

 YER: DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TOPLANTI SALONU

  SAAT: 17:30