Güneydoğu Anadolu

Türk Toraks Derneği Güneydoğu Anadolu Şubesi Ekim Ayı Bilimsel Toplantısı

TÜRK TORAKS DERNEĞİ GÜNEYDOĞU ANADOLU ŞUBESİ

EKİM AYI BİLİMSEL TOPLANTISI

PROGRAMI DİYARBAKIR

30 EKİM 2017

                                                            MODERATÖR: RECEP IŞIK

KONUŞMACI:   TUNCER ÖZEKİNCİ

KONU: TÜBERKÜLOZ TANISINDA LABORATUVAR YÖNTEMLERİ

 YER: DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TOPLANTI SALONU ( ESKİ KÜTÜPHANE ÜSTÜ)

 SAAT: 17:30