Güneydoğu Anadolu

Güneydoğu Anadolu Şubesi Şubat Ayı Bilimsel Toplantısı Gerçekleştirildi

Değerli Üyelerimiz,

Güneydoğu Anadolu Şubesi Şubat Ayı Bilimsel  Toplantısı 35 üyemizin katılımı ile gerçekleşmiştir.
Toplantımıza katkıda bulunan tüm hocalarımıza ve katılan meslektaşlarımıza çok teşekkür ederiz.
Saygılarımızla,

TTD Güneydoğu Anadolu Şube Yönetim Kurulu