Güneydoğu Anadolu

Güneydoğu Anadolu Şube Ocak Ayı Toplantısını Yaptı

Değerli Üyelerimiz,

Türk Toraks Derneği Güneydoğu Anadolu Şubesi Ocak Ayı toplantısı 19 Ocak 2017 tarihinde 27  üyemizin katılımı ile gerçekleşmiştir.

Toplantımıza katkıda bulunan hocalarımıza ve katılan meslektaşlarımıza çok teşekkür ederiz.

Sevgi ve saygılarımızla,

TTD Güneydoğu Anadolu Şube Yönetim Kurulu