Güneydoğu Anadolu

TTD Güneydoğu Anadolu Şubesi Ocak Ayı Etkinliği

Sevgili Meslektaşlarımız, 

Türk Toraks Derneği Güneydoğu Anadolu Şubesi olarak 16 Ocak 2015 tarihinde İmmunsuprese Kişilerde Tüberküloz Kemoprofilaksisi konusu, Diyarbakır da sayın Dr.Tülin Çağatay tarafından sunulacaktır.
 
Yeni yılın ilk toplantısında birlikte olmak dileği ile. 
 
Yönetim Kurulu Adına,

Dr. Güngör ATEŞ
Dr. Füsun Topçu