Güneydoğu Anadolu

Yedikule EAH'de Yaşanılan Sağlık Personeline Şiddeti Kınama ve Sağlık Personeli ile Dayanışma

Değerli Meslektaşlarımız ve Saygıdeğer Kamuoyuna​;

Ülkemizde sağlık alanında yaşanmakta olan 'şiddet salgınının' -şimdilik-  en son halkasını maalesef Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EAH'de  yaşadık. Sorunun salt o hadiseye özgü gerekçelerden bağımsız ve nicedir yapısal hale geldiği tüm sağlık çalışanlarının ve 'görmek isteyen kamuoyunun' malumudur. Bu nedenle yetkilileri etkin, sonuç alıcı, sürdürülebilir önlemler  ve düzenlemeler getirmeye, yapısal nitelikler üzerine odaklanmaya bir kez daha davet ediyoruz.
 
Türk Toraks Derneği ve Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği olarak yaşanılan müessif olayda ve her türlü benzeri süreçte tüm sağlık çalışanları ile dayanışacağımızı ve her türlü hukuki destekle arkalarında kararlılıkla duracağımızı da ilan ediyoruz.
 
Saygılarımızla,
 
                   Türk Toraks Derneği                                                          Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 
                      Arzu Yorgancıoğlu                                                                                   Filiz Koşar