Çukurova

Türk Toraks Derneği Çukurova Şubesi ile Tüberküloz Çalışma Grubu Ortak Kursu:"Tüberküloz Bilgi Güncelleme" Başlığı ile Gerçekleştirildi

Değerli Üyelerimiz,

Türk Toraks Derneği Çukurova Şubesi ile Tüberküloz Çalışma Grubunun ortak etkinliği olarak düzenlenen Tüberküloz Bilgi Güncelleme Kursu, 9 Kasım 2019 tarihinde Adana Verem Savaş Derneğinde yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Toplantı da Yeni Tüberküloz Rehberi temel alınarak yapılan konuşmalar güncel bilgilerin katılımcılarla paylaşılmasını sağladı.

Toplantı açılışında TTD Çukurova Şube başkanı Mehmet Ali Habeşoğlu dernek faaliyetlerinden bahsetti. Ardından VSD başkanı Levent Etiz derneğin tarihçesi ve faaliyetleri konusunda kısa bir konuşma yaptı. Toplantı kapsamında Adana İl Tüberküloz koordinatörü Dr. Cem Eşberk, Adana ili verilerinin değerlendirmesini sundu. Ardından Dr. Zeki Kılıçaslan Dünya da ve Türkiye de tüberküloz kontrolünü anlattı. Dr. Nuri Öztürk’in Tüberkülozun Laboratuvar Tanısı ve Türkiye de ki Sorunlar konusunda yaptığı sunumların ardından Dr. Aylin Babalık, Dr. Şeref Özkara ve Dr. Asiye İnan Süer sırasıyla yeni Tbc rehberine göre tbc olgu yönetimi, yeni rehbere göre dirençli ve ÇİD Tbc olgu yönetimi ile latent tbc enfeksiyon tanı ve tedavisi konularında bilgiler aktardılar.

Toplantılarda sunumlar ardından katılımcılarında sorularıyla yoğun tartışmalar yaşandı ve katılan üyelerimiz için çok verimli oldu.

Sunumları gerçekleştiren ve kursumuza katılan tüm üyelerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Sevgi ve saygılarımızla,

Türk Toraks Derneği Çukurova Şubesi Yönetim Kurulu