Çukurova

Türk Toraks Derneği Merkez Yönetim Kurulu ve Çukurova Şubesi iş birliğinde “Çukurova Bölgesel Toplantısı” Antakya/Hatay’da gerçekleştirildi.

Değerli Üyelerimiz,

Bir önceki Genişletilmiş Merkez Danışma Kurulu toplantısında öneri olarak değerlendirildikten sonra Türk Toraks Derneği Merkez Yönetim Kurulu tarafından hayata geçirilerek sonuçlarının gözlenmesi amacıyla, sahada çalışan üyelerimizin görüş ve talepleri değerlendirerek Bölgesel Toplantılar düzenleme kararı aldı. Bunlardan ilki, Türk Toraks Derneği Merkez Yönetim Kurulu ve Çukurova Şubesi iş birliğinde “Çukurova Bölgesel Toplantısı” adıyla Antakya/Hatay’da 4-5 Mayıs 2019 tarihlerinde gerçekleştirildi.

Düzenleme komitesinin sahadan bildirilen talep ve gereksinimleri göz önünde bulundurarak hazırladığı bilimsel programda akciğer sağlığı alanında sık karşılaştığımız temel konulardaki son gelişmeler, konunun uzmanları tarafından aktarıldı. Ayrıca özlük haklarımızla ilgili sorunlarımız, farklı sağlık merkezlerinde çalışan meslektaşlarımızın yaşadıkları temelinde sunumları ve hukuk danışmanımız aracılığıyla hukuksal boyutlar üzerinden tartışıldı. Toplantının sonunda yarım gün süreyle ileri solunum testleri çalıştayı teorik bilgiler ve pratik uygulamalarla gerçekleştirildi; ilgi gören bu çalıştay ile bilgilerimiz güncellendi.

Katılımcılardan alınan geri bildirimlerde toplantının kendileri açısından çok yararlı geçtiği, bilimsel programın ve konuşmacıların sunumlarının çok beğenildiği ve benzer şekilde bölgesel toplantıların devam etmesi istenmektedir.

Oldukça yararlı geçen bu toplantının hazırlanmasında ve gerçekleştirilmesinde emeği geçen Düzenleme Kuruluna, Çukurova Şubesine, konuşmacılara ve katılımcılara teşekkür ederiz. 

Sevgi ve saygılarımızla...

Türk Toraks Derneği Merkez Yönetim Kurulu