Çukurova

Türk Toraks Derneği Çukurova Şubesi Mart Ayı Bilimsel Toplantısı "KOAH’ta Endobronşial Tedaviler" Başlığı ile Gerçekleşti

Değerli Üyelerimiz, 

Türk Toraks Derneği Çukurova Şubesi, 23 Mart 2019 tarihinde “KOAH’ta endobronşial tedaviler” başlıklı Mart ayı toplantısı Gaziantep de yapıldı.

Aylık toplantı kapsamında, "KOAH’da Kullanılan Endobronşial Tedavi Yöntemleri"  Dr. Turan Ece,  " KOAH Kılavuzlarında Endobronşial Uygulamalarının Yeri" Dr. Aylin Özgen Alpaydın, " Göğüs Hastalıkları Pratiğinde Medikolegal Sorunlar ve Malpraktis" Dr. Av. Cengiz BAYRAM tarafından aktarıldı.

Katılımcıların ilgi gösterdiği ve soru-katkılarla zenginleşen bu konuşmalar KOAH’ta endobronşial tedaviler konusunda katılımcıların bilgi ve görgülerinin artmasını sağlayacak nitelikteydi.

Sunumları gerçekleştiren ve toplantımıza katılan bütün üyelerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Türk Toraks Derneği Çukurova Şubesi Yönetim Kurulu