Çukurova

Türk Toraks Derneği Çukurova Şubesi ile Adana Seyhan Belediyesi Ortak Mart Ayı Bilimsel Toplantısı "Mülteciler ve Sağlık Paneli" Başlığı ile Gerçekleşti (Panelin tamamının video kaydı ile birlikte)

Değerli Üyelerimiz,

Türk Toraks Derneği Çukurova Şubesi ile Seyhan Belediyesi'nin 09.03.2019 tarihinde düzenlediği “Mülteciler ve Sağlık Paneli” başlıklı Mart ayı toplantısı Adana Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde yoğun bir katılımla gerçekleşti. 

Panelde oturum başkanları, derneğimiz üyesi Dr. Osman Elbek ve Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyelerinden İlke Sanlıer’di.

Toplantı mülteciler ile ilgili iki kısa film gösterimi ile başladı. Ardından Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Uzmanlık Öğrencisi olan bir Suriyeli Hekim ve bir başka Suriye vatandaşı, ülkemizde bir mülteci olarak yaşamlarının nasıl olduğunu anlattılar. Ardından Dr. Didem Danış,  Dr.  Zeki Kılıçaslan ve Dr. Ayşen Üstübici konuyla ilgili konuşmalarını yaptılar. Dr. Apostolos Veizis ve Dr. Zeyneb Gültekin "Sınır Tanımayan Doktorlar" adına dünyada, Dr. Deniz Mardin ise Türkiye'de mültecilere sunulan sağlık hizmetlerini anlattılar.

Toplantıda, yapılan konuşmalar mültecilerin yaşamları ve bunların toplum sağlığı üzerine etkilerinin katılımcılarla paylaşılmasını sağladı. Toplantıya katılımcılar yoğun ilgi gösterdi ve soru-katkılarla zenginleşti.

Sunumları gerçekleştiren ve toplantımıza katılan bütün üyelerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Türk Toraks Derneği Çukurova Şubesi Yönetim Kurulu

 

 Mülteciler ve Sağlık Paneli'nin tamamını video kaydı