Çukurova

Türk Toraks Derneği Çukurova Şubesi ve Deneysel Araştırmalar Çalışma Grubu Ortak Kursu "İleri Düzeyde Araştırma, Planlama ve Makale Okuryazarlığı" Gerçekleştirildi

Değerli üyelerimiz,

Türk Toraks Derneği Çukurova Şubesi ile Deneysel Araştırmalar Çalışma Grubunun ortak etkinliği olarak “İleri Düzey Araştırma Planlama ve Makale Okuryazarlığı ” kursu, 19.01.2019 tarihinde Adana Başkent Üniversitesi Turgut Noyan Araştırma ve Uygulama Hastanesinde  gerçekleşti.

Kursta, araştırma planlama, örneklem seçimleri, bilimsel araştırma etiği ve epidemiyolojik araştırmalarda kullanılan temel istatistik yöntemler temel alınarak konuşmalar ve pratik uygulamalar yapıldı.

Kurs kapsamında, "Araştırma hipotezi oluşturma ve örneklerle olgu kontrol araştırmalar" Dr. Özge Yılmaz,  "Örneklerle Kohort araştırmalar" Dr. Zuhal Karakurt, "Örneklerle Deneysel Araştırmalar ve STROBE" Dr. Canan Demir, "Klinik araştırmalar için güç, hasta seçimi ve randomizasyon ve çok değişkenli istatistiksel teknikler"  Dr. Seval Kul, "Bilimsel Araştırmalarda Etik ve İntihal" Dr. Yasemin Saygıdeğer tarafından aktarıldı.

Katılımcıların ilgi gösterdiği ve soru-katkılarla zenginleşen bu konuşmalar bilimsel araştırmalar konusunda bilgi ve görgüyü arttıracak nitelikteydi.

Sunumları gerçekleştiren ve kursumuza katılan bütün üyelerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Türk Toraks Derneği Çukurova Şubesi Yönetim Kurulu