Çukurova

Türk Toraks Derneği Çukurova Şubesi Ekim Ayı Bilimsel Toplantısı Yapıldı

Değerli Üyelerimiz,

Türk Toraks Derneği Çukurova Şubesinin, 6-7 Ekim  tarihinde yapılan “Tıpta Geleneksel ve Tamamlayıcı Uygulamalara Bakış” başlıklı Ekim ayı toplantısı Hatay’da yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Toplantıda, yeni açılan GETAT bölümlerinde yapılan uygulamalara akciğer sağlığı açısından bakış kapsamında yapılan konuşmalar, alanda çalışmalar yapan öğretim üyelerinin deneyimlerinin katılımcılarla paylaşılmasını sağladı.

Aylık toplantının ilk bölümünde toplantıya ev sahipliği yapan il olan Hatay’ın tıp tarihinde önemli bir merkez olması nedeniyle,Dr. Haluk Uygur tarafından Antakya Mitolojisinde Sağlık başlıklı bir sunum yapıldı. Katılımcıların büyük zevkle dinlediği bu oturum bir sonraki gün için düzenlenen gezi ve oturumun sonraki konuşmalarının akışını renklendirmesi açısından güzel bir başlangıç oldu.  Toplantının devamında sosyal antropolog Dr. Nuran Elmacı tarafından Geleneksel  Tedavilere Sağlık Antropolojisi Bakışı ile ilgili bilgiler sunuldu. Dünyada ve Türkiye’de Geleneksel ve Tamamlayıcı Uygulamalar ve Hukuki Altyapısı hakkındaki sunum Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü GETAT AD öğretim üyesi, Anestezi Uzmanı  Dr. Hayriye Alp tarafından yapıldı. Dr. Alp, katılımcılara küçük akupunktur uygulamaları yaparak eğlenceli sahneler oluşturdu. Toplum Sağlığı Bakış Açısı ile Tıpta Geleneksel Uygulamalara İlişkin Değerlendirmeler ise Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD Öğretim Üyesi Dr. Dilek Aslan tarafından aktarıldı.  Geleneksel uygulamaların özellikle akciğer hastalıkları ve sağlığı açısından yeterli bilimsel kanıt düzeyine henüz ulaşmadığı, bu alanda meta-analiz ve sistematik derleme türlerinde geniş kapsamlı bilimsel araştırmalara gereksinim duyulduğu vurgulandı.

Katılımcıların ilgi gösterdiği ve soru-katkılarla zenginleşen bu konuşmalar Tıpta Geleneksel ve Alternatif  uygulamalar konusunda katılımcıların bilgi ve tutum düzeylerinin gelişmesini sağlayacak nitelikteydi.

7 Ekim sabahı, isteyen katılımcılarla Dr. Haluk Uygur rehberliğinde Antakya gezisi yapıldı. Gezide Titus Tüneli, Beşikli Mağara, Vakıflı Köyü, Hıdırlı Köyü ve Musa Ağacı, St. Symeon Manastırı gezildi.

Sunumları gerçekleştiren ve toplantımıza katılan bütün üyelerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Türk Toraks Derneği Çukurova Şubesi Yönetim Kurulu