Çukurova

TTD Çukurova Şubesi Genel Kurul Duyurusu

 Değerli Üyelerimiz

TTD Çukurova Şubesi Olağan Genel Kurulu  16 Mart 2016 tarihinde saat 16:00'da Adana Ramada Otel'de yapılacaktır. Belirtilen gün çoğunluk sağlanamadığı takdirde, 26 Mart 2016 tarihinde aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

Tüm şube üyelerimizi  olağan genel kurul toplantısına davet ediyoruz. Olağan Genel Kurul programı ektedir. 

Saygılarımızla
 
TTD Çukurova Şube Yönetim Kurulu

 

Ek:

TÜRK TORAKS DERNEĞİ ÇUKUROVA ŞUBESİ

GENEL KURUL GÜNDEMİ:

1. Açılış, yoklama, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması,

2. Divan Seçimi ve toplantıyı yönetmek üzere divana yetki verilmesi,

3. Şube faaliyet raporunun okunması,

4. Şube Denetim Kurulu raporunun okunması,

5. Gelecek dönem tahmini bütçesinin görüşülmesi,

6. Yönetim kurulu ve denetim kurulu faaliyetlerinin ibra edilmesi,

7. Seçimler

     a. Yönetim Kurulu

     b. Denetim Kurulu

     c. Delege Seçimi 

8. Dilek ve temenniler,