Çukurova

TTD Çukurova Şube Başkan Değişikliği

 Türk Toraks Derneği Çukurova Şubesi’nin çok değerli üyeleri,

 

2014-2016 yılları için seçilmiş olan Yönetim Kurulu tarafından şube başkanlığına getirilen Sayın Prof. Dr. Sebahat Genç’in görevden ayrılması nedeniyle, 28 Mart 2015 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında önümüzdeki bir yıl için Şube Başkanlığı’na getirilmiş bulunuyorum.

 

Sayın Prof. Dr. Sebahat Genç ve Yönetim Kurulu’muzun bir yıllık çalışma ve aktiviteleri sonucu, şubemiz, Türk Toraks Derneği’nin 15 Şubesi arasında Toraks Derneği 18. Yıllık Kongresi’nde yapılan GMDK’de 3. en aktif şube seçildiği duyuruldu. Şube aktivitelerinin planlanması ve uygulamasındaki katkılardan dolayı Sayın Prof. Dr. Sebahat Genç ve Yönetim Kurulu’na ve bu aktivitelere katılarak, bilgi, beceri ve tutumlarını arttıran tüm katılımcı hekim arkadaşlarıma bu başarıdan dolayı teşekkürü bir borç bilirim.

 

Önümüzdeki bir yıl için de, öncelikle sizin bilimsel ihtiyaç ve eksikliklerinizi tamamlamak, solunum sistemi hastalıklarındaki yeni bilgi ve yöntemleri öğrenmek, tartışmak gibi amaçlar için yapılmasını istediğiniz kurs, konferans, eğitim toplantıları, olgu sunumları gibi aktivite önerilerinizi bekliyoruz.

 

Saygılarımla...!

 

Doç. Dr. Sedat Kuleci

Türk Toraks Derneği

Çukurova Şube Başkanı