İzmir

Türk Toraks Derneği İzmir Şubesi Şubat Ayı Bilimsel Toplantısı "Progresif Fibrozan İnterstisyel Akciğer Hastalıklarında (PF-İAH) Artık Spesifik İAH Tanısına Gerek Yoktur" Başlığı ile Gerçekleştirildi

Değerli Üyelerimiz,

TTD İzmir şubesinin şubat ayı olağan aylık bilimsel toplantısı 25.02.2020 tarihinde İzmir'de yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Oturum başkanlıklarını Dr. Sebahat Genç ve Dr. Kemal Can Tertemiz Hocalarımızın yaptığı "Progresif Fibrozan İnterstisyel Akciğer Hastalıklarında (PF-İAH) Artık Spesifik İAH Tanısına Gerek Yoktur" konulu karşıt görüş toplantımızda; Dr. Göksel Altınışık Hocamızın "“Evet yoktur" başlıklı ayrıntılı ve keyifli sunumunun ardından, Dr. Nesrin Moğulkoç Hocamız “Hayır vardır” yaklaşımı ile çalışmalar ve de bilgiler aktardı. Gecenin sonunda artık hepimiz konuya vakıf ve hemfikirdik.

Bu güzel ve çok verimli toplantı için konuşmacılarımıza, oturum başkanlarımıza ve de katılımlarıyla toplantıyı anlamlı kılan tüm şube üyelerimize çok teşekkür ediyoruz.

Sevgi ve saygılarımızla,

Türk Toraks Derneği İzmir Şubesi Yönetim Kurulu