İzmir

Türk Toraks Derneği İzmir Şubesi Mart Ayı Bilimsel Toplantısı Duyurumuz:"Massif, Submassif Pulmoner Tromboemboliye Yaklaşım"

 Değerli Üyelerimiz, 

Türk Toraks Derneği İzmir Şubesi Mart ayı toplantısı 31 Mart 2020 tarihinde gerçekleşecektir. Toplantının ayrıntısını duyurumuzda bulabilirsiniz.

Katılımlarınız onur verecektir.

Sevgi ve saygılarımızla,

Türk Toraks Derneği İzmir Şubesi Yönetim Kurulu

Program

Oturum Başkanları:

Dr. Feza Bacakoğlu (Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları AD)

Dr. Pınar ÇELİK     (Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları AD)

Konuşmacılar:

·Pulmoner tromboemboli düşünülen hastaya ilk yaklaşım, tanıda değişen ne var?

Dr. Özge Can (Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp AD)

·Massif,  submassif tromboembolide farmakolojik tedavideki değişiklikler:      

Dr. Şule Taş Gülen (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD)

·Pulmoner tromboembolide ekip çalışması (EGEPET deneyimi)                      

Dr. Pervin Korkmaz Ekren (Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları AD)

·Hangi hastaya lokal tedavi?

Dr. Elton Soydan (Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji AD)

Saat/Yer: 18:00 -20.30, İzmir Alsancak Hilton Oteli