İzmir

Türk Toraks Derneği İzmir Şubesi Şubat Ayı Bilimsel Toplantısı Duyurumuz:"Progresif Fibrozan İnterstisyel Akciğer Hastalıklarında (PF-İAH) Artık Spesifik İAH Tanısına Gerek Yoktur"

 Değerli Üyelerimiz, 

Türk Toraks Derneği İzmir Şubesi Şubat ayı toplantısı 25 Şubat 2020 tarihinde gerçekleşecektir. Toplantının ayrıntısını duyurumuzda bulabilirsiniz.

Katılımlarınız onur verecektir.

Sevgi ve saygılarımızla,

Türk Toraks Derneği İzmir Şubesi Yönetim Kurulu

Program

Oturum Başkanları: Dr. Kemal Can Tertemiz, Dr. Sebahat Genç

"Evet yoktur": Dr. Göksel A. Ergur, Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ABD(18.00-18.45)

"Hayır vardır": Dr. Nesrin Moğulkoç, Ege ÜniversitesiTıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ABD(18.45-19.30)

Tartışma

Yer: İzmir Hilton Oteli Alsancak

Tarih: 25 Şubat 2020

Saat: 18.00-20.00