İzmir

Türk Toraks Derneği İzmir Şubesi Ekim Ayı Bilimsel Toplantısı "İleri Evre KOAH' ta Tedavi Yaklaşımları" Başlığı ile Gerçekleştirildi

Değerli Üyelerimiz,

TTD İzmir şubesinin bu dönemki ilk aylık olağan toplantısı 15.10.2019'da İzmir'de yoğun bir katılımla gerçekleşti. Oturum başkanlığını Dr. Özlem Edipoğlu'nun yaptığı "İleri Evre KOAH'ta Tedavi Yaklaşımları" konulu toplantımızda; Dr. Gaye Ulubay Hocamızın "KOAH'ta atak önlenebilir mi?" başlıklı ayrıntılı ve keyifli sunumunun  ardından, Dr. Funda Elmas Hocamız "KOAH'a bağlı solunum yetmezliğinde güncel stratejiler"i aktardı. Bu güzel ve çok verimli toplantı için konuşmacılarımıza, oturum başkanımıza ve de katılımlarıyla toplantıyı anlamlı kılan tüm şube üyelerimize çok teşekkür ediyoruz.  

Sevgi ve saygılarımızla,

Türk Toraks Derneği İzmir Şubesi Yönetim Kurulu