İzmir

Türk Toraks Derneği İzmir Şubesi Kasım Ayı Bilimsel Toplantısı Duyurumuz:Lokal İleri Evre Akciğer Kanserinde Tedavi Seçenekleri

 Değerli Üyelerimiz, 

Türk Toraks Derneği İzmir Şubesi Kasım ayı toplantısı 26 Kasım 2019 tarihinde gerçekleşecektir. Toplantının ayrıntısını duyurumuzda bulabilirsiniz.

Katılımlarınız onur verecektir.

Sevgi ve saygılarımızla,

Türk Toraks Derneği İzmir Şubesi Yönetim Kurulu

Program

Konu: 

Güncelleme: Lokal ileri evre akciğer kanserinde tedavi seçenekleri

Oturum Başkanı: Dr. Erhan Uğurlu (Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ABD) 

-Girişimsel bronkoskopi: Dr. Kemal Can Tertemiz ( DEÜ Göğüs Hastalıkları ABD) (18.15-18.45)

-Radyoterapi: Dr. Cenk Umay (DEÜ Radyasyon Onkolojisi ABD) (18.45-19.15)

-İmmunoterapi ve hedefe yönelik tedaviler:  Dr. Murat Akyol ( SBÜ İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Medikal Onkoloji)  (19.15-19.45)

-Tartışma (19.45-20.00)

Tarih: 26.11.2019

Saat:18.15-20.00 

Yer: İzmir Hilton Oteli Alsancak