İzmir

Türk Toraks Derneği İzmir Şubesi ve Tüberküloz Çalışma Grubu Ortak" Tüberküloz Bilgi Güncelleme Kursu" Yapıldı

Değerli Üyelerimiz,

Türk Toraks Derneği İzmir Şubesi ile Tüberküloz Çalışma Grubunun ortak etkinliği olarak “Tüberküloz” kursu, 25.5.2019 tarihinde İzmir SBÜ Dr. Suat Seren GHH’de yoğun bir katılımla gerçekleşti.Kursta, Tüberküloz kontrolü temel alınarak yapılan konuşmalar güncel bilgilerin katılımcılarla paylaşılmasını sağladı.Kurs kapsamında, "İzmir il verilerinin paylaşımı" Dr. Mert Aydın, "Türkiye’de ve dünyada TB ile yeni tanı ve tedavi rehberine göre ÇİD TB hasta yönetimi " Dr. Şeref Özkara, " yeni tanı ve tedavi rehberine göre TB olgu yönetimi" Dr. Aylin Babalık, "Latent enfeksiyon tanı ve tedavisi ile TB enfeksiyon konrolü" Dr.Asiye İnan Süer tarafından aktarıldı.

Katılımcıların ilgi gösterdiği ve soru-katkılarla zenginleşen bu konuşmalar Tüberküloz konusunda bilgileri güncelleyecek ve katkı sağlayacak nitelikteydi.

Sunumları gerçekleştiren ve kursumuza katılan bütün üyelerimize teşekkürlerimizi sunarız. 

Sevgi ve saygılarımızla,

Türk Toraks Derneği Tüberküloz Çalışma Grubu Yönetim Kurulu