İzmir

Türk Toraks Derneği İzmir Şubesi Mayıs Ayı Konseyi "Çocuktan Erişkine Kistik Fibrozis-Psikososyal Yönü" Başlığı ile Gerçekleştirildi

Değerli Üyelerimiz,

TTD İzmir şubesinin Mayıs ayı konseyi 07.05.2019 da İzmir'de gerçekleşti. Dr. Seda Köse hocamızın "Çocuk Göğüs Hastalıkları " başlıklı konuşmasının ardından, Dr. Aylin Alpaydın Göğüs Hastalıkları AD, Dr. Hüdaver Alper "Radyoloji Yorumu", Dr. Benal İnceer " Psikolog yaklaşımı ", Dr. Ayşin Noyan da "Psikiyatri Yorumunu"  sırası ile ayrıntılı ve keyifli sunumları ile aktardılar. EÜTF' de yapılan konseyde çocukluktan erişkinliğe kıstık fibrozis multidisipliner olarak, özellikle psikososyal yönü ile ele alındı.

Bu güzel ve çok verimli toplantı için konuşmacılarımıza  ve  katılımlarıyla toplantıyı anlamlı kılan tüm şube üyelerimize çok teşekkür ediyoruz.

Sevgi ve saygılarımızla,

Türk Toraks Derneği İzmir Şube Yönetim Kurulu