İzmir

Türk Toraks Derneği İzmir Şubesi Mart Ayı Bilimsel Toplantısı "Akciğer Kanserinde Tarama ve Pulmoner Nodül" Başlığı ile Gerçekleşti

Değerli Üyelerimiz,

TTD İzmir şubesinin Mart ayı olağan toplantısı 26.03.2019'da İzmir'de gerçekleşti. Oturum başkanlığını Sn. Dr. Ahmet Emin Erbaycu'nun yaptığı "Akciğer Kanserinde Tarama ve Pulmoner Nodül" konulu toplantımızda; Dr. Gürsel Çok Hocamızın "Akciğer kanseri taramasında güncel durum" başlıklı konuşmasının ardından, Dr. Pınar Çelik Hocamız pulmoner nodüllere göğüs hastalıkları, Dr. Naim Ceylan Hocamız da radyolog yaklaşımını sırası ile ayrıntılı ve keyifli sunumları ile aktardılar.

Bu güzel ve çok verimli toplantı için konuşmacılarımıza, oturum başkanımıza ve de katılımlarıyla toplantıyı anlamlı kılan tüm şube üyelerimize çok teşekkür ediyoruz.

Sevgi ve saygılarımızla,

Türk Toraks Derneği İzmir Şube Yönetim Kurulu