İzmir

Türk Toraks Derneği İzmir Şubesi Şubat Ayı Toplantısı "Fibrozan İnterstisyel Akciğer Hastalıkları Tanısında Yenilikler" Gerçekleşti

Değerli Üyelerimiz,

TTD İzmir şubesinin Şubat ayı toplantısı 26 Şubat 2019'da İzmirde çok yoğun bir katılımla gerçekleşti. Londra Üniversitesi'nden Konsültan Radyolog Joseph Jacob'un konuğumuz olduğu ve oturum başkanlıklarını Sn. Enver Yalnız ve Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilimdalı'ndan Sn. Can Karaman hocalarımızın yaptığı "Fibrozan İnterstisyel Akciğer Hastalıkları Tanısında Yenilikler" konulu toplantımızda; önce konuşmacılarımızdan Sn. Kemal Can Tertemiz interstisyel akciğer hastalıkları tanı aşamasında giderek yeri artan kriyobiyopsi ile ilgili bilgileri ve tecrübelerini sundu, ardından yabancı konuşmacımız bu alandaki deneyimlerini zengin görsel örneklerle ayrıntılı bir şekilde aktardı.

Bu güzel ve çok verimli toplantı için konuşmacılarımıza, oturum başkanlarımıza ve de katılımlarıyla toplantıyı anlamlı kılan tüm şube üyelerimize çok teşekkür ediyoruz.

Sevgi ve saygılarımızla,

Türk Toraks Derneği İzmir Şube Yönetim Kurulu