İzmir

Türk Toraks Derneği İzmir Şubesi ve Deneysel Araştırmalar Çalışma Grubu Ortak Kursu:"İleri Düzeyde Araştırma ve Makale Okuryazarlığı" Gerçekleştirildi

Değerli Üyelerimiz,

Türk Toraks Derneği İzmir Şubesi ile Deneysel Araştırmalar Çalışma Grubunun ortak etkinliği olarak “İleri Düzeyde Araştırma Planlama ve Makale Okuryazarlığı” kursu, 5 Ocak 2019 tarihinde SB Üniversitesi Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi Seminer Salonu’nda yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Kursta, ileri düzeyde araştırma planlama ve makale okuryazarlığı konuları temel alınarak yapılan konuşmalar ve araştırma örnekleri üzerinden yapılan değerlendirme ve tartışmalar bu alandaki bilgi ve deneyimlerin katılımcılarla paylaşılmasını sağladı.

Kurs kapsamında, "Araştırma Sorusu Nasıl Oluşturulur?” konusu “Dr. Özge Yılmaz, "Yayınlanmış Bir Çalışma Örneği Üzerinden Kohort Çalışmalar” konusu Dr. Ahmet Uğur Demir, "Yayınlanmış Bir Çalışma Örneği Üzerinden Vaka-Kontrol Çalışmaları" konusu Dr. Melih Kaan Sözmen, "Yayınlanmış Bir Çalışma Örneği Üzerinden Deneysel Çalışmalar” konusu Dr. Canan Demir, “Klinik çalışmalar için güç, rastgele hasta seçimi ve randomizasyon” ve “Çok Değişkenli İstatistiksel Teknikler” konuları Dr. Seval Kul, “Bilimsel Araştırmalarda Etik Konular” konusu ise Dr. Yelda Varol ve Dr. Hasan Yüksel tarafından aktarıldı ve pratik uygulamalar gerçekleştirildi.

Katılımcıların ilgi gösterdiği ve soru-katkılarla zenginleşen bu konuşmalar katılımcıların araştırma planlama pratiklerine ileri düzeyde katkı sağlayacak ve makale okuryazarlığı konusundaki yeteneklerini geliştirecek nitelikteydi.

Sunumları gerçekleştiren ve kursumuza katılan bütün üyelerimize teşekkürlerimizi sunarız.

TTD İzmir Şubesi Yönetim Kurulu & TTD Deneysel Araştırmalar Çalışma Grubu Yönetim Kurulu