İzmir

Türk Toraks Derneği İzmir Şubesi'nin “Nöromusküler Hastalıklar ve Akciğer” Başlıklı Kasım Ayı Toplantısı Gerçekleşti.

Değerli Üyelerimiz, 

Türk Toraks Derneği İzmir Şubesi, 27.11.2018 tarihinde “Nöromusküler Hastalıklar ve Akciğer” başlıklı Kasım ayı toplantısını yoğun bir katılımla gerçekleştirdi.

Aylık toplantı kapsamında yapılan konuşmalar, nöromusküler hastalıklara multidisipliner bakış açısı ve de yeni teknolojik gelişmelerin katılımcılarla paylaşılmasını sağladı.

Oturum Başkanlığını Dr. Cenk Kıraklı’nın yürüttüğü "Nöromusküler Hastalıklar ve Akciğer" toplantısında konular; Dr. Alper Kaya (ALS-MNH Derneği İzmir Şubesi Başkanı), Dr. İhsan Şükrü Şengün (9 Eylül Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı) ve Feza Bacakoğlu (EÜTF Yoğun Bakım Ünitesi) tarafından aktarıldı.  

Katılımcıların ilgi gösterdiği ve soru-katkılarla zenginleşen bu konuşmalar, nöromusküler hastalılkarda yeni ufuklara doğru olan ilerlemeleri yakından değerlendirmemizi ve farkındalığımızın artmasını sağlayacak nitelikteydi.

Sunumları gerçekleştiren ve toplantımıza katılan bütün üyelerimize teşekkürlerimizi sunarız. 

Türk Toraks Derneği İzmir Şubesi Yönetim Kurulu